Katalógus

A biennálé

XII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé 2000. augusztus 18.

 Camera Obscura

Megnyitotta: Fábián László író                                                                                                

éles kép a sötétség mélyén  Kép a Camera Obscura sötétség 


Ha úgy fogalmaznék – szemben a lexikon állításával -, hogy a camera obscurát a véletlen fedezte föl, egyetlen mondatban több tévedést halmoznék össze, hiszen véletlen – legalábbis filozófiai/fizikai értelemben – nincsen, következésképpen a fölfedezés sem lehet véletlen: mindenképpen oka van annak, ami következmény, sőt, ebben az esetben okai. Sötét doboz, rés, fény. Legalább ennyi. Mármost mindez – a körülmények nem is túlságosan ritka – összejátszása folytán számos alkalommal fordulhatott elő univerzumunk történetében, mindössze az kellett, hogy a három kellék egyszerre legyen jelen. Képzeljünk el egy barlangnyílást (rés), a barlangban (sötét doboz) egy neandervölgyi falatozik, odakinn villámlik (fény), ősünk képe fordítva máris ott a barlang hátsó falán. Ha ez még valamilyen kémiai folyamat folytán – ez ugyanolyan ritkábban eshetett meg – még rögzült is hát akkor ott létrejött egy fénykép, amit egy másik folyamat akár végleg fixálhatott volna, mi pedig fantasztikus lelettel lennénk gazdagabbak. Vagy ki tudja, talán azok is vagyunk. Ezzel csupán arra kívántam rávilágítani, hogy a fényképezés – elvileg – mindenképpen adott a természetben: megfelelő körülmények sajátos összejátszása folytán. Ha tehát azt mondja a lexikon, amely a kezembe került, hogy a camera obscurát, ezt a lyukas fekete dobozt Leonardo Da Vinci találta föl 1500 táján, azaz fél évezrede, akkor ez a föntiek szellemében igaz: a tudós művész valami természetben meglévőnek adott ideális formát. (Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a camera obscura ellentéte, a camera lucida, majd két évszázad múlva jön létre – Robert Hooke jóvoltából. Természetesen lexikonomnak is csupán félig van igaza, mivel a camera obscura elvét már az arab Alhazen – arabosan Ibn Al-Haitham – ismerte, ő pedig 1040 tájékán halt meg.)
A camera obscura tehát óriási lehetőség a valóság jelenségeinek rögzítésére. Ameddig ez a rögzítés kémiai úton nem valósulhatott meg, az emberi kéz segített. A camera hátsó fala homályos üveg volt, átlátszott rajta a benti kép, le lehetett másolni. Már ez is isteni csodának hatott, egy tizennyolcadik századi költő, neve a felejtés homályában, eképpen lelkendezik a camera obscura láttán:
„Festő ecsetje hogy henceghet itt?
Ily mozdulatot művébe ki vitt?
Nem, nincs versenytársad: senki se másol
Természetet úgy, mint Te, senki más oly
Hűen – mert ez olyan, mint igazából.”
(Ferencz Győző fordításában idézi Szilágyi Gábor: A fotóművészet története)
Hosszú, rajongó csodálat, már-már a teremtés rekonstrukcióját látva a jelenségben.

Zsűritagok

Kerekes Gábor fotóművész elnök
Baranyay András képzőművész
Bozsó András fotóművész
Fábián László író
Szerencsés János fotóművész
Török Tamás művészettörténész

Díjazottak

Fődíj:Gábor Enikő képzőművész és
Telek Balázs fotográfus Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium díja
Ádám József fotográfus Esztergom Város Önkormányzatának díja
Kántor Éva fotográfus FFS díja
Bölcskey Miklós Komárom Esztergom megye önkormányzatának díja
Török András fotográfus MAOE és az Esztergomi Művészek Céhének díja
David Sutherland fotográfus EMI – Esztergomi Mérnökiroda díja
Kelemen D. Zoltán képzőművész Tripont Kft. díja
Radócz Balázs fotográfus Reafotó Kft. díja
Szabó Sarolta fotográfus Forte Fotokémia Rt.díja
Tundó Klára fotógráfus Miró Galéria díja
Gábor Enikő id. Divald Károly (Szerencsés CBC)

Kiállítások helyszínei

Esztergomi Vármúzeum Rondella Galériája
2000.augusztus 18. – szeptember 17.

Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét
2000.december 13. – 2001.február 1.

Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest Lajos u. 158.
2001.februárjában

Támogatók

Nemzeti Kulturális Alapprogram
A kiadvány a Gazdasági Minisztérium támogatásával készült.
Hungart-Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Esztergom Város Önkormányzata
Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója
Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
EMI Esztergomi Mérnökiroda
Tripont Kft.
Reafotó Kft.
Forte Fotókémiai Rt.
Miró Galéria
Esztergomi Művészek Céhe
Szerencsés CBC-

Képgaléria

Kedves Díjazott! Ha képét jobb minőségűre szeretné cserélni küldje el erre a címre: efbinfo.hu@gmail.com